فیلوسوفیا فیلوسوفیا ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید... ایدی اینستاگرام : Philosophi399 ایدی تلگرام : Philosophia399@ http://wordnight.mihanblog.com 2017-09-20T22:19:32+01:00 text/html 2017-09-18T04:24:09+01:00 wordnight.mihanblog.com PEDRAM ZKH عکس نوشته 37 - فیلوسوفیا http://wordnight.mihanblog.com/post/131 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1280836/m37.jpg" alt=""></div> text/html 2017-09-16T07:22:11+01:00 wordnight.mihanblog.com PEDRAM ZKH عکس نوشته 36 - فیلوسوفیا http://wordnight.mihanblog.com/post/130 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1280836/m36.jpg" alt=""></div> text/html 2017-09-15T06:09:17+01:00 wordnight.mihanblog.com PEDRAM ZKH عکس نوشته 35 - فیلوسوفیا http://wordnight.mihanblog.com/post/129 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1280836/m35.jpg" alt=""></div> text/html 2017-09-14T06:42:15+01:00 wordnight.mihanblog.com PEDRAM ZKH عکس نوشته 34 - فیلوسوفیا http://wordnight.mihanblog.com/post/128 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1280836/m34.jpg" alt=""></div> text/html 2017-09-13T09:40:26+01:00 wordnight.mihanblog.com PEDRAM ZKH PZTV قسمت دوم - کنکور http://wordnight.mihanblog.com/post/127 <style>.vidishow_video_wrapper { width: 100%; display: inline-block; position: relative;}.vidishow_video_wrapper:after { padding-top: 56.25%; display: block; content: '';}.vidishow_video_main { position: absolute; top: 0; bottom: 0; right: 0; left: 0; /* fill parent */ background-color: #000; /* let's see it! */ color: white; width: 100%; height: 100%; margin:0px; padding:0px;}</style><div class="vidishow_video_wrapper"><iframe src="http://vidofa.com/iframe/EADZP3JMWB1G" class="vidishow_video_main" allowfullscreen=""></iframe></div> text/html 2017-09-12T15:45:43+01:00 wordnight.mihanblog.com PEDRAM ZKH عکس نوشته 33 - فیلوسوفیا http://wordnight.mihanblog.com/post/126 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1280836/m33.jpg" alt=""></div> text/html 2017-09-10T06:12:33+01:00 wordnight.mihanblog.com PEDRAM ZKH PZTV قسمت اول - نوستالژی http://wordnight.mihanblog.com/post/125 <style>.vidishow_video_wrapper { width: 100%; display: inline-block; position: relative;}.vidishow_video_wrapper:after { padding-top: 56.25%; display: block; content: '';}.vidishow_video_main { position: absolute; top: 0; bottom: 0; right: 0; left: 0; /* fill parent */ background-color: #000; /* let's see it! */ color: white; width: 100%; height: 100%; margin:0px; padding:0px;}</style><div class="vidishow_video_wrapper"><iframe src="http://vidofa.com/iframe/QCOE3Z0IWZTM" class="vidishow_video_main" allowfullscreen=""></iframe></div> text/html 2017-09-08T13:08:31+01:00 wordnight.mihanblog.com PEDRAM ZKH عکس نوشته 32 - فیلوسوفیا http://wordnight.mihanblog.com/post/124 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1280836/m32.jpg" alt=""></div> text/html 2017-09-07T07:43:21+01:00 wordnight.mihanblog.com PEDRAM ZKH عکس نوشته 31 - فیلوسوفیا http://wordnight.mihanblog.com/post/123 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/427/1280836/m31.jpg" alt=""></div> text/html 2017-09-04T08:41:44+01:00 wordnight.mihanblog.com PEDRAM ZKH دیگران را از روی عادت هایشان قضاوت نکنیم http://wordnight.mihanblog.com/post/122 <div style="text-align: right;"><br></div><style>.vidishow_video_wrapper { width: 100%; display: inline-block; position: relative;}.vidishow_video_wrapper:after { padding-top: 56.25%; display: block; content: '';}.vidishow_video_main { position: absolute; top: 0; bottom: 0; right: 0; left: 0; /* fill parent */ background-color: #000; /* let's see it! */ color: white; width: 100%; height: 100%; margin:0px; padding:0px;}</style><div class="vidishow_video_wrapper"><iframe src="http://vidofa.com/iframe/68Z52NBB9TJO" class="vidishow_video_main" allowfullscreen=""></iframe></div>